Excursión jubilados del mar. Balneario de Laias (Cenlle- Ourense)

VIAXE Ó BALNEARIO DE LAIAS (Ourense)

Dirixido a:

PENSIONISTAS E VIUVAS DE PENSIONISTAS DO MAR que foran asociados da COFRADÍA DE PESCADORES DE BURELA. En primeiro lugar, terán preferencia aqueles que perciban a pensión do Réxime Especial de Traballadores do Mar e en segundo lugar, aqueles de maior idade.

 

Datas: Do 21 ó 25 de Outubro de 2013

Programa:

*    Estancia de 4 noites.

*    Pensión Completa.

*    Tratamento termal personalizado.  

*    Programa de animación.

Prazas limitadas.

Inscrición e información:  Ata o 11 de Outubro na COFRADÍA DE PESCADORES DE BURELA (Puerto Pesquero, s/n). Telf.: 982 58 57 56.

Os interesados deberán presenta-lo D.N.I., tarxeta sanitaria e vida laboral do pensionista ou outro xustificante de que a pensión que percibe é do Réxime Especial de Traballadores do Mar, así como aboar 30 € (por persoa), unha vez lles sexa confirmada a admisión.

822832 visitas
Colaboradores Cofradíaa