Instalacións e equipos

A Confraría conta cunha serie de autorizacións e concesións administrativas dentro do porto pesqueiro de Burela:

-O edificio onde se atopan as oficinas da Confraría, no primeiro andar atópanse as cámaras de frío.

-O edificio que alberga a fábrica de xeo e silos de almacenamento.

-Así como diversas naves e departamentos para facilitalos labores dos armadores de Burela e de barcos foráneos tanto no espigón norte, como no espigón sur.

Tamén fan uso destas instalacións o Club Naútico de Burela e empresas privadas.

NAVE DE REDES

Nave de redes Fábrica de xeo

Edificio da Confraría e fábrica de xeo Departamentos de armadores

Edificio da Confraría Vista do porto 

 

 

 

 

 

822837 visitas
Colaboradores Cofradíaa