Mariñeiro Pescador

O curso de mariñeiro pescador ten unha duración de 50 horas, das cales 35 son de coñecementos teóricos e 15 de contidos prácticos

ATRIBUCIÓNS:

- Exercer de tripulante subalterno nos buques pesqueiros e auxiliares de acuicultura
- Manexar con fins comerciais embarcacións de menos de 10 metros de eslora adicadas á pesca ou auxiliares de acuicultura (seis meses de embarque)

CONDICIÓNS:

- Ter cumplidos 16 años de idade
- Superar unha proba de natación
- Presentalo certificado de estudos primarios ou equivalente


Para poder matricularse neste curso na Confraría de Pescadores de Burela é necesario cubrilo ficheiro que aparece na sección de Descargas que aparece abaixo, e envialo cuberto xunto ca documentación que figura no anexo II. Débese enviar todo por correo ó seguinte enderezo:

Confraría de Pescadores de Burela,
Porto pesqueiro, S/N,
27880 Burela (Lugo)

CALIFICACIÓNS EXAME MARIÑEIRO PESCADOR 7/11/2011

Para solicitalo carné de Mariñeiro Pescador, hai que cubrir unha solicitude que se facilitará en cualquera Confraría de Pescadores de Galicia, ou xefatura territorial de pesca da Xunta de Galicia, e aportar unha fotografía tamaño carné, fotocopia do NIE, así como o Certificado do exame. Chegaron os Certificados de examen, os interesados poden pasar a recollelos na Confraría de Pescadores de Burela, en horario de 8:00 a 15:00.

821372 visitas
Colaboradores Cofradíaa